Guitar Rig Crack là một bộ xử lý hiệu ứng tuyệt vời để xây dựng các chuỗi hiệu ứng, để làm nóng một dấu hiệu, và có để ghi lại guitar. LỰA CHỌN NHÀ MÁY bao gồm 13 tác động, ống amp và tủ và bộ điều biến. Rig Guitar miễn phí ...