Express Burn Crack 7.10 là một ứng dụng để sản xuất và ghi đĩa CD, DVD và Blu-Ray một cách hiệu quả. Thuật sĩ khởi chạy nhanh: một tính năng khởi động nhanh cho phép bạn tạo và ghi bất kỳ đĩa nào một cách nhanh chóng. Nếu bạn không muốn chương trình ...