Các cá nhân sử dụng SyncBack 8.5.115.0 cho Windows, các công ty nhỏ và các tổ chức quan trọng trên toàn cầu như các cơ quan thực thi pháp luật, bệnh viện và các cơ quan chính quyền. Cài đặt SyncBackPro trên máy tính Windows và sao lưu dữ liệu của bạn qua nhiều hệ điều hành bằng SyncBack Touch (được cấp phép ...