Đây là một phần mềm trộn Dj thuần túy và đơn giản để sử dụng. Dj Music mixer Pro 2019 cho phép bạn truy cập. Bạn có thể xen kẽ giữa hai bản nhạc và sửa đổi cao độ và nhịp độ. Đây là một chương trình DJ ảo chuyên nghiệp, nơi bạn có thể ...