DriverMax là một ứng dụng hữu ích để cập nhật tất cả các trình điều khiển phần cứng máy tính lỗi thời. Không còn săn lùng trình điều khiển lỗi thời trên CD hoặc mạng. Nó cho phép bạn tạo một bản sao lưu các trình điều khiển máy tính của bạn vào một thư mục hoặc tài liệu nén ....