DigiDNA iMazed 2.8.2 là một giải pháp phần mềm được thiết kế để cung cấp cho bạn thêm một chút kiểm soát trên iPhone hoặc iPod, cho phép bạn có được các tiện ích cụ thể này chính xác như một thiết bị lưu trữ ngoài? Với iTunes cần thiết để cho phép công việc tuyệt vời ...