PC của bạn không chỉ tác động đến nó. Trong quá trình định tuyến webcam và ransomware, tin tặc có thể truy cập các tệp và ảnh của bạn, cũng như nhìn trộm. AVG Internet Security 2019 Crack đi kèm với các thuộc tính Bảo vệ Ransomware và Bảo vệ webcam để bảo vệ ...