CAD KAS PDF Editor 5.5 đưa ra một lựa chọn các công cụ chỉnh sửa PDF. Có thể sử dụng chúng để chú thích các tệp PDF, chỉnh sửa và chuyển đổi nội dung, thêm các tính năng an toàn và nhiều hơn nữa. Các công cụ được tổ chức và phân loại, để ...