TeamViewer Portable bao gồm các tính năng của phiên bản TeamViewer hoàn chỉnh mà không cần. TeamViewer di động chạy từ đĩa CD hoặc USB. Đó là câu trả lời tốt nhất khi bạn sử dụng máy tính và trên đường phố. Thiết lập một hướng đi và ...