Microsoft Safety Scanner Crack 1.0.3001.0 là một công cụ được xây dựng để tìm và loại bỏ phần mềm độc hại. Tải xuống và chạy quét và cố gắng hoàn tác các thay đổi do rủi ro. Máy quét an toàn của Microsoft được tạo cho các trường hợp khẩn cấp khi máy tính của bạn bị nhiễm ...