Google SketchUp Pro 2019 là cách đơn giản nhất để vẽ 3D, hiện được phân phối trong trình duyệt internet. SketchUp cung cấp cho bạn các công cụ để tạo ra tất cả các loại hình ảnh và bố cục 3D, từ mô hình chế biến gỗ đến bố cục quy hoạch đô thị. Và ...