Trình ghi màn hình Icecream Crack 5.92 một công cụ cho phép bạn bắt bất kỳ vùng nào trên màn hình của bạn như ảnh chụp màn hình hoặc tài liệu phim. Ứng dụng dễ sử dụng và trực quan này cung cấp toàn bộ bộ lựa chọn và tài nguyên cho màn hình chuyên nghiệp ...